DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI KHÁC

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013

Tài liệu khởi nguồn tri thức - Cho một bài báo cáo tốt nghiệp hoàn hảo

Luanvan.vn là trang chuyên mục tài liệu tham khảo với nội dung tài liệu chủ yếu phục vụ cho học tập thực hiện các bài luận văn , chuyên đề, đồ án của bậc đại học và sau đại học. Ngoài kênh chia sẽ tài liệu miễn phí thì hệ thống còn có hình thức tích điểm cho người phát triển tài liệu, để cho người đóng góp tài liệu tại luanvan.vn quyết định hình thức chia sẽ của mình. Đồng thời người dùng khi đăng ký thành viên tại luanvan.vn cũng sẽ được tải tài liệu miễn phí và phải tích điểm để tải tùy thuộc vào quyết định chia sẻ của thành viên .
Ngoài ra , luanvan.vn còn có các chuyên mục khác phục cộng đồng mà đặc biệt là tri thức trẻ với các thể  loại tài liệu về kỹ năng mềm, cách thức bắt đầu một bài viết, những khuôn mẫu sẵn của bài luận văn, văn bản, mẫu đơn xin việc. Đồng thời là các thông tin trong  học tập và những thông tin về kinh tế, xã hội và việc làm để tạo điều kiện cho tri thức có thêm cơ hội tiếp xúc với xu hướng phát triển, nâng cao kiến thức và định hướng việc làm sau ngày tốt nghiệp . Các chuyên mục tại luanvan.van gồm:
-          Chuyên mục toàn tài liệu
-          Chuyên mục trang tin tức
-          Chuyên mục hướng nghiệp