DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI KHÁC

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

NGUỒN TÀI LIỆU, LUẬN VĂN HAY

Untitled Document

28780 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mô hình tổ chức kế toán ngân hàng thương mại trong điều kiện công nghệ hiện đại tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) lạc trung
28781 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng cho vay trung dài hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) việt nam
28782 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích quan hệ thương mại việt-mỹ và một số giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa 2 nước
28783 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh phúc hà
28784 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải số 3
28785 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tiền lương, tiền thưởng tại công ty tnhh sản xuất và dịch vụ thương mại hoàng gia
28786 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty tnhh sản xuất và dịch vụ thương mại hoàng gia
28787 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành công nghiệp dệt may từ nay đến năm 2010 để đáp ứng yêu cầu hội nhập wto
28788 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện một số chính sách kinh tế phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ( doanh nghiệp vừa và nhỏ) ở vn trong giai đoạn cnh-hđh đất nước
28789 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong hoạt động bảo lãnh của ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) hà tây
28790 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 789 - bộ quốc phòng
28791 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định ở công ty cổ phần đức khánh
28792 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty phát triển phần mềm và đào tạo - edt
28795 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 20 - tchc - bộ quốc phòng
28796 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ và phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 - công ty kinh doanh phát triển nhà hà nội
28797 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp may xuất khẩu giáp bát
28798 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty thương mại dịch vụ tràng thi
28799 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tăng khả năng cạnh tranh của công ty bảo hiểm hà nội bằng chính sách marketing
28800 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vấn đề bảo tồn và phát huy tinh hoa văn hoá truyền thống trong thời đại mở cửa, giao lưu và hội nhập quốc tế
28801 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện các chính sách marketing mix ở công ty văn phòng phẩm hồng hà
28803 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán các phần hành cơ bản tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
28804 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp tại đội xây dựng số 9 của công ty kinh doanh phát triển nhà hà nội
28805 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại đội xây dựng số 9 của công ty kinh doanh phát triển nhà hà nội
28806 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty thương mại hoàng anh
28807 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp về tổ chức hoạch toán, quản lý tài sản cố định tại công ty tnhh trang sức bình minh
28810 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xà phòng hà nội
28811 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu việc thiết kế webside và ứng dụng thiết kế chương trình quản lý văn bản pháp luật
28812 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: cơ cấu, tổ chức và đối tượng, thẩm quyền và giải pháp hoàn thiện tài phán hành chính ở việt nam
28813 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây lắp và vật tư xây dựng 5
28815 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại công ty thăng long - bộ quốc phòng
28817 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) đống đa
28818 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư hà nội
28819 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu về hệ thống thông tin di động, vô tuyến, phân hệ rss và tính toán quy hoạch lại mạng hà nội
28820 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những điều kiện và giải pháp chủ yếu để việt nam tham gia có hiệu quả vào tổ chức thương mại thế giới wto
28821 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu và các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty da giầy hà nội
28822 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp đẩy mạnh bán hàng ở công ty vật tư tổng hợp lào cai - lấy mặt hàng xăng dầu, gas làm ví dụ
28824 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại phân xưởng lò - htx công nghiệp sứ hợp lực
28825 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần khí công nghiệp
28826 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và fdi
28827 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam
28828 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta
28829 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp để thu hút khách du lịch quốc tế vào tphcm
28830 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kinh nghiệm hội nhập wto của trung quốc và vận dụng vào vn. giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tiến trình tham gia vào wto của vn
28834 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở việt nam và các giải pháp thực hiện <đề án kế hoạch hoá>
28835 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp đổi mới kế hoạch hoá ở việt nam
28836 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch tăng trưởng trong hệ thống khoa học phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hoá tăng trưởng kinh tế thời kỳ tới <đề án kế hoạch hoá>
28837 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp xây lắp điện - công ty điện lực hà nội - chương 1,3
28840 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở hà nội hiện nay
28843 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty may thăng long
28844 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại phân xưởng lò - htx công nghiệp sứ hợp lực
28846 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quan hệ việt nam - trung quốc
28850 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện và nâng cao chất lượng thanh toán bằng tín dụng chứng từ (l/c) tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh nam hà nội
28851 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những định hướng của chính sách cnh
28852 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng marketing hỗn hợp nhằm thu hút thị trường khách pháp của trung tâm du lịch quốc tế và du học natourco
28853 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bản chất và chức năng của ngân hàng. vai trò của nó trong thực thi chính sách tiền tệ. sự cụ thể hoá của nó trong quản lý kinh tế vĩ mô
28858 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá công tác lập dự án xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn cs 90 tấn/ngày tại tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
28859 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí đông anh
28860 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả vận tải đa phương thức tại xí nghiệp đại lý vận tải và vật tư kỹ thuật - công ty cổ phần dịch vụ vận tải trung ương
28861 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu tại công ty vận tải thuỷ bắc

 


28862 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và giải pháp chủ yếu thúc đẩy hoạt động xúc tiến bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại
28863 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) thăng long
28864 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư hiện nay
28866 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: về phương pháp lập và kiểm tra các chỉ tiêu trên hệ thống báo cáo kế toán tài chính của doanh nghiệp việt nam hiện hành
28872 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xhcn là giải pháp cơ bản để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn ở vn
28873 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tại sao kinh tế nhà nước lại giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần ở việt nam
28877 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lý thuyết của chủ nghĩa mác-lênin về nền kinh tế thị trường và sự vận dụng lý thuyết đó với nước ta từ khi đổi mới đến nay
28880 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đấu thầu trong đầu tư xây dựng cơ bản của việt nam
28881 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường việt nam hiện nay
28882 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp tăng cường khai thác các nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước của nước ta hiện nay
28883 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lý luận chung về kế toán bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại
28884 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bảo hiểm y tế sinh viên cơ hội và thách thức
28886 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 1 - vinaconex 1
28887 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần thuỷ sản khu vực 1
28889 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ( doanh nghiệp vừa và nhỏ) trên địa bàn tỉnh phú thọ
28890 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ảnh hưởng của quá trình cắt giảm thuế xuất nhập khẩu sau hội nhập wto đến thu ngân sách nhà nước của việt nam - một số kiến nghị giải pháp
28892 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) chi nhánh thành công
28893 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu sang thị trường hàn quốc của công ty cổ phần que hàn điện việt đức
28894 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần xnk (eximbank)
28896 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu mô hình quản lý rác thải dựa vào cộng đồng ở xã dương nội, thành phố hà đông, tỉnh hà tây
28897 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo tại công ty cổ phần xnk tạp phẩm
28898 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty dược phẩm trung ương 2 - chi nhánh hà nội
28899 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch hoá của cục dự trữ quốc gia - hiện trạng và giải pháp
28902 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nhân sự tại công ty tnhh nhà nước 1 thành viên dệt 19/5 hà nội
28903 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến 2010 và định hướng sử dụng đất đến 2020 của phường hưng bình - tp. vinh
28904 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phát triển hoạt động tư vấn cổ phần hoá tại công ty cổ phần chứng khoán kim long
28905 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) chương dương
28906 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng hệ thống quản lý nội bộ công ty cổ phần sis việt nam
28907 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nano tại công ty tnhh tm phước thạnh
28908 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng quy trình quản lý rủi ro trong quản lý bất động sản - bất động sản
28909 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán tài chính năm đầu tiên tại công ty tnhh ernst và young việt nam
28910 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) hà tĩnh
28911 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
28911 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giám định, bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất và trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với người thứ ba tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
28912 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng hệ thống thông tin quản lý học viên tại công ty ai - visual
28913 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quy trình kinh doanh chương trình du lịch trọn gói cho khách du lịch nội địa tại công ty du lịch quốc tế t&c
28914 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty cổ phần phát triển phần mềm asia
28915 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đạt phương
28916 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu thuỷ tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
28917 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác tiền lương và tiền công lao động ở nhà khách dân tộc
28918 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lý thuyết và giải pháp về mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và phân tích mối quan hệ giữa sự thay đổi của nó
28919 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao khả năng kinh doanh trực tuyến của khách sạn quốc tế asean
28920 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp cnh-hđh đất nước
28921 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quản lý chất lượng của công ty thiết kế và in đức phương
28921 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quản lý chất lượng của công ty thiết kế và in đức phương
28922 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) chương dương
28923 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản lý nội dung hợp đồng thuê trong quản lý bất động sản - bất động sản
28924 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu khảo sát đánh giá sự tác động của sản xuất đến môi trường tại công ty cổ phần cao su - nhựa hải phòng
28925 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức ở doanh nghiệp viễn thông vĩnh phúc
28926 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại cổ phần phương nam (pnb) chi nhánh hà nội
28927 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần may đức giang
28928 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ (l/c) tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) chi nhánh quang trung
28929 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty dụng cụ cơ khí xk
28930 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh công nghiệp quang minh
28931 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bán điện ở điện lực nghệ an
28932 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện hoạt động định giá tại công ty định giá và dịch vụ tài chính việt nam
28933 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong công ty cổ phần lilama 10
28934 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thu hút khách đi du lịch nước ngoài (outbound) thông qua các công ty du lịch trên địa bàn hà nội của công ty vietran - tour
28935 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: marketing trực tiếp nhằm thu hút thị trường khách việt nam đi du lịch trung quốc của công ty tnhh du lịch quốc tế t&c
28936 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải phát nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) huyện can lộc
28937 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm nhằm hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam
28938 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội
28939 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hỗn hợp của trung tâm du lịch và dịch vụ công đoàn hà nội
28940 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần may đức giang
28941 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động thù lao lao động của công ty cổ phần cân hải phòng
28942 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội
28943 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chất lượng nhân lực của khách sạn royal. thực trạng và giải pháp
28944 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm thu hút khách là các hãng, tổ chức, công ty trong nước đi chương trình du lịch khuyến thưởng của công ty vietran tour
28945 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty du lịch quốc tế t&c
28946 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần dụng cụ số 1
28947 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển công nghệ và thiết bị mỏ
28948 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) chi nhánh hà thành
28950 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) bách khoa
28952 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và thẩm định dự án ở tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
28954 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank)
28955 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán ernst và young việt nam thực hiện
29007 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: áp dụng các công cụ toán tài chính vào quản lý rủi ro và ứng dụng cho thị trường chứng khoán việt nam
29008 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao sức cạnh tranh của công ty tnhh phát triển công nghệ châu âu
29009 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình tổ chức và quản lý các dự án của công ty kinh doanh nước sạch hà nội và giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án cấp nước hà nội
29010 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại trung tâm chế bản, in công ty thiết bị giáo dục 1 - bộ giáo dục

 


29011 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác ở phường cẩm thượng, tp. hải dương
29012 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số biện pháp nhằm tổ chức tốt hoạt động kinh doanh lưu trú ở khách sạn công đoàn việt nam
29013 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp hoá dược
29014 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tổng hợp ở xí nghiệp hoá dược
29015 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp marketing cho việc đưa nhóm dây và cấp điện vào tiêu thụ trên thị trường cả nước của công ty thiết bị điện ac
29016 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện phối thức thương mại hỗn hợp ở công ty xnk và đầu tư imexin
29017 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty matech
29018 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty du lịch dịch vụ hải phòng
29019 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty may thăng long
29020 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá hiệu quả hoạt động về công tác quản lý nguồn nhân lực tại xí nghiệp may x19 - công ty 247 - bộ quốc phòng
29021 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở liên doanh xản xuất ô tô hoà bình
29025 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch quốc tế tại công ty du lịch và tư vấn đầu tư quốc tế
29026 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số ý kiến về phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đệm vườn quốc gia ba bể
29027 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp việt nam giai đoạn 2001-2020
29028 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và một số giải pháp thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất xã tam hiệp - thanh trì - hn
29029 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: sử dụng phương pháp thống kê trong việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty kinh doanh vận tải lương thực
29030 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong đầu tư phát triển đô thị mới tại tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - bộ xây dựng
29033 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và các giải pháp marketing nhằm nâng cao hoạt động của hệ thống xúc tiến hỗn hợp của công ty biti`s trên thị trường miền bắc
29034 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu của công ty vận tải và đại lý vận tải hà nội - vitaco
29035 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: cơ sở quy hoạch và thực trạng phương án quy hoạch sử dụng đất đai huyện lộc bình - tỉnh lạng sơn
29037 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao lăng lực công tác lập kế hoạch ở công ty xây lắp thương mại 1
29040 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả hợp đồng gia công hàng xuất khẩu ở công ty artexport
29043 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý tại công ty vật liệu xây dựng cẩm trướng
29044 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ ở tổng công ty vật tư nông nghiệp
29045 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao quản lý chất lượng tại công ty công nghệ tin học nhà trường
29046 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty phát triển xnk và đầu tư viexim
29047 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường khách du lịch là người pháp của công ty du lịch việt nam tại hà nội
29049 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: định hướng và các giải pháp phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
29050 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu tuyển chọn tư vấn hiện nay
29051 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và phương hướng giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh đồng nai
29052 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn của ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hoàn kiếm
29053 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty tư vấn xây dựng dân dụng việt nam
29054 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương ở công ty vật liệu xây dựng cẩm trướng
29055 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty thiết bị đo điện
29056 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty bóng đèn phích nước rạng đông
29057 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp giầy thể thao xuất khẩu kiêu kỵ - gia lâm
29058 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm trung ương 2
29059 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp chủ yếu nhằm giảm tổn thất điện năng trong quản lý truyền tải và phân phối điện năng của công ty điện lực hà nội
29060 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty bia nghệ an
29061 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến về công tác thẩm định dự án đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư hà tây
29062 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích môi trường kinh doanh và giải pháp trong hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh hà nội heritage hotel
29063 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp chủ yếu thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ở công ty xây lắp vật tư vận tải sông đà 12
29065 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty xnk chuyên gia lao động và kỹ thuật (ims) - btm
29066 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ yếu ở việt nam - gạo, cà phê, cao su
29067 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tiêu thụ sản phẩm giày da ở việt nam hiện nay. thực trạng và giải pháp
29068 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty kim khí hà nội
29069 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại tổng công ty xnk và đầu tư imexin
29070 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh hưng yên trong thời gian tới
29071 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: fdi với sự nghiệp cnh-hđh ở nước ta
29072 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số vấn đề về việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tc iso 9000:1994 sang 2000 tại công ty điện tử hà nội (hanel)
29073 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện các hình thức trả lương tại công ty dệt minh khai hà nội
29074 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở công ty xnk tổng hợp ngành muối
29075 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở khách sạn hoà bình
29076 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương ở công ty lắp máy và xây dựng hà nội
29077 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của tổng công ty thép việt nam
29078 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu ở lạng sơn
29079 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh thương mại thanh nam
29080 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những biện pháp cơ bản phấn đấu hạ giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây lắp điện - công ty điện lực 1
29081 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp dung quất
29082 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực phục vụ cnh-hđh của tỉnh nam định hiện nay
29083 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và định hướng, giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời kỳ cnh-hđh
29084 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp để tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội đối với các hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở việt nam
29085 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ lao động tại nhà máy thuốc lá thăng long
29086 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của công ty may chiến thắng trên thị trường quốc tế
29087 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty da giầy hn
29088 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường iso 14001 ở công ty may đức giang
29089 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại công ty cơ khí hà nội
29090 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo tài chính kế toán và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
29091 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp, xây dựng ở công ty tnhh xây dựng vinaust
29092 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: pháp luật về tiền lương và việc thực hiện tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
29093 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán vật liệu tại công ty cơ khí may gia lâm
29094 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện mạng lưới kinh doanh của công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy
29095 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ tiền lương tại công ty thoát nước hải phòng


29096 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở trung tâm kinh doanh thép nam hải - công ty nam vang
29097 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số phương pháp thống kê chủ yếu để phân tích và dự đoán trong nghiên cứu giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá ở việt nam
29098 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong phương pháp thống kê phân tích và dự đoán giá trị xuất nhập khẩu hàng hoá ở việt nam
29099 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những biện pháp kinh tế chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện thanh trì - hà nội
29100 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty xây dựng số 4
29101 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty cơ khí và xây lắp số 7 - coma7
29102 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng và an toàn của các khoản tín dụng có bảo đảm của doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) thanh xuân
29103 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả lương ở công ty xây dựng số 4 - tổng công ty xây dựng hà nội
29104 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề của việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9000:1994 sang phiên bản 2000 tại công ty điện tử hà nội (hanel)
29105 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả lựa chọn và quản trị kênh phân phối của công ty cổ phần dược và vật tư thú y hn (hanvet)
29106 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện cơ cấu sản phẩm tại công ty xích lýp đông anh
29107 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số chiến lược marketing nhằm tăng khả năng cạnh tranh của tổng công ty thép việt nam
29108 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp điện tử truyền hình
29109 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những biện pháp để duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9002 ở công ty da giầy hà nội
29110 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thương mại và xây dựng hà nội - vietracimex 1
29111 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu tại công ty thương mại và xây dựng hà nội
29112 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng trong sản xuất kinh doanh của công ty quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất - ciri
29113 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm xí bệt và chậu rửa tại công ty sứ thanh trì
29114 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng cấp thoát nước
29115 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xác định các chỉ tiêu giá trị sản xuất, chi phí trung gian và giá trị tăng thêm trong ngành xây dựng tại công ty lắp máy điện nước và xây dựng
29116 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè tại tổng công ty chè việt nam
29117 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn iso 9000 tại công ty tnhh thương mại đại đồng
29118 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty giống lợn miền bắc
29119 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định ở công ty in tài chính
29121 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động
29122 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động
29123 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động nhằm tăng năng suất lao động ở công ty cơ giới và xây dựng thăng long
29124 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư phát triển theo hình thức bot trong nước tại tổng công ty xây dựng sông đà. thực trạng và giải pháp
29126 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng phương pháp dãy số thời gian để phân tích biến động doanh thu du lịch và dự đoán doanh thu du lịch thời gian tới trên địa bàn hn
29127 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy hoạch sử dụng đất của xã đại kim đến năm 2020
29128 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác xác định giá đất bồi thường thiệt hại khi giải phóng mặt bằng địa bàn huyện từ liêm - tp. hn
29129 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: marketing mix trong kinh doanh dầu lon ở công ty hoá dầu petrolimex - plc
29130 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và giải pháp chuyển dịch lao động nông nghiệp - nông thôn sang phi lao động
29132 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp hạn chế việc chậm, huỷ chuyến bay nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách của hàng không quốc gia vn airlines
29133 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty vật tư - vận tải xi măng
29134 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong nhập khẩu hàng hoá tại công ty cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại - sona
29135 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bước đầu đánh giá kinh tế các tác động môi trường từ hoạt động của công ty cao su sao vàng hà nội
29136 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002-2010
29137 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bê tông và xây dựng vĩnh tuy
29138 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nông sản tại công ty xnk tổng hợp 1
29139 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở khách sạn hoà bình
29140 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty may đúc giang và dự báo trong thời gian tới
29141 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê việt nam
29142 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh việt nam
29143 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả quản lý lao động - tiền lương ở công ty sơn tổng hợp hà nội
29144 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của việt nam sang thị trường mỹ
29146 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản trị nhân lực tại khách sạn thắng lợi, thực trạng và giải pháp
29147 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong phân tích giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến vn
29148 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty nam vang
29149 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần xnk nam hà nội
29150 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của khách sạn pan horizon
29151 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở xí nghiệp xây lắp điện
29152 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu ở công ty cổ phần xnk nam hà nội - simex
29153 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu hàng nông sản việt nam


29154 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị tại công ty cổ phần chè kim anh
29155 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp trên địa bàn thanh hoá từ nay tới 2010
29156 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành hà nội
29157 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bàn về công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng (vat) ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn quận ba đình
29158 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam
29161 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm trong công ty bảo hiểm nhân thọ hà nội
29162 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoạt động marketing dịch vụ vận tải biển của công ty vận tải dầu khí việt nam - chi nhánh hà nội
29163 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá và thành phẩm (tiêu thụ thành phẩm) tại công ty tnhh sao thuỷ tinh
29164 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn hà nội
29165 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty nhựa cao cấp hàng không
29166 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ các cơ sở công nghiệp trên địa bàn hà tây
29167 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong công tác kế toán nói chung và kế toán hàng tồn kho tại công ty xây dựng bưu điện
29169 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích năng suất lao động và giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động ở xí nghiệp xây lắp thiết bị điện nước
29170 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đại lý tại bảo việt nhân thọ hưng yên
29171 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thu thập và sử dụng bằng chứng kiểm toán đặc biệt trong kiểm toán báo cáo tài chính tại vaco
29172 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến hà nội và dự đoán những năm tới
29173 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu hoạt động định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb)
29174 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: khả năng hình thành đồng tiền chung asean và kinh nghiệm của eu. giải pháp thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập liên minh tiền tệ asean
29175 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: định hướng, giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội huyện ninh giang - hải dương đến năm 2010
29176 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty thiết bị và sản phẩm an toàn việt nam
29177 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm tại công ty điện tử công trình
29178 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích tình hình sử dụng vốn và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị hà nội
29179 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác quản lý nhân lực tại khách sạn dân chủ - một số kiến nghị hoàn thiện
29180 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bán linh kiện điện tử nhập khẩu tại công ty tnhh công nghệ cao mặt trời việt. thực trạng và giải pháp
29181 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại công ty cho thuê tài chính 1 - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam
29183 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank)
29184 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xác định nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp chiết dòng ngưng liên tục
29185 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn tại công ty đông đô - bộ quốc phòng
29186 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu công nghệ boot-rom
29188 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây lắp vật tư kỹ thuật temaco
29190 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng văn hoá doanh nghiệp việt nam trong những năm đầu thế kỷ 21 (văn hóa kinh doanh)
29191 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: khảo sát chiến lược định vị và quảng bá thương hiệu của một số doanh nghiệp dược vn và tại công ty cổ phần dược phẩm nam hà, công ty cổ phần traphaco
29193 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng quy trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính của mã hàng ctf 04 - 115v6 tại công ty cổ phần may hồ gươm
29195 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho lao động trước khi xuất cảnh sang malaysia tại trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở lao động thương binh và xã hội
29196 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xuất khẩu lao động sang malaysia tại trung tâm dịch vụ việc làm - thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
29197 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án tại công ty xây dựng công trình giao thông 874
29198 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 1
29200 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu về cặn dầu
29201 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại của các ngân hàng thương mại việt nam - nghiên cứu tại sở giao dịch 1 - ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) vn
29202 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty cơ khí hà nội
29203 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cầu 1 thăng long
29204 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn ngoại thành hà nội
29205 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội
29208 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng và phát triển thương hiệu vegetexco tại thị trường mỹ
29209 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình kiểm toán chu trình mua hàng - thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do vaco thực hiện
29210 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại chi nhánh công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán sài gòn - afc
29211 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm tại nhà xuất bản giáo dục
29212 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm tăng cường khai thác thị trường khách du lịch mỹ tại trung tâm du lịch vietnam railtour
29213 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy hoạch sử dụng đất thị trấn an lão, huyện an lão, thành phố hải phòng giai đoạn 2003-2010
29214 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty vận tải biển bắc
29215 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) hải phòng
29216 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu gạo của công ty xnk tổng hợp 1 - bộ thương mại
29219 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy-novolac, epoxy-cacdanol gia cường bằng sợi lanh
29221 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty thương mại và sản xuất nhựa đông á
29223 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự (visual foxpro)
29224 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) láng hạ. thực trạng và giải pháp hoàn thiện
29225 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam - chi nhánh thăng long
29226 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích - thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự (visual foxpro) tại công ty phần mềm kế toán fast
29227 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp hoàn thiện quản trị hoạt động mua vật tư tại công ty liên doanh cơ khí xây dựng hà nội
29228 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại khách sạn guoman hà nội
29229 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty máy và thiết bị kim sơn
29230 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài điện tử spc
29231 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng môi trường và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm ở công ty xi măng bút sơn
29233 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn tại công ty đông đô - bộ quốc phòng
29235 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kết quả điều tra xã hội học về thực hiện chính sách đền bù, tái định cư và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng, tái định cư
29236 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) đống đa
29237 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m
29238 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy sản xuất đường - mặt bằng nhà máy số 4, mặt bằng px sửa chữa cơ khí số 4
29239 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xác định tối ưu vị trí đặt các nhà máy công nghiệp dựa trên các yêu cầu về môi trường
29240 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: làng nghề truyền thống và đôi nét về tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của cư dân mã châu
29242 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty thủ đô 1


29244 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổng quan các công nghệ dsl và công nghệ adsl. khả năng ứng dụng kỹ thuật xdsl trong mạng truy nhập việt nam
29245 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các loại dsl và công nghệ xdsl. công nghệ adsl sử dụng phương pháp điều chế dmt và triển khai adsl tại vdc
29247 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác bảo hộ lao động của công ty dệt kim đông xuân
29249 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty bia việt hà
29250 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu một số đặc tính nông sinh học của các mẫu giống đậu tương địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi phía bắc
29251 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: fdi của nhật bản vào các nước asean và một số bài học kinh nghiệm đối với việt nam trong việc thu hút fdi của nhật bản
29252 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực trong huyện lập thạch
29253 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng lũng lô
29254 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp nhựa thuộc công ty pachứng khoánexim
29256 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng phương pháp dãy số thời gian nghiên cứu biến động khách du lịch đến hà nội giai đoạn 1997-2003 và dự đoán năm 2004-2005
29257 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty sứ thanh trì
29258 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp sông đà 12/5
29259 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp tài chính chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần thiên tân
29260 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại công ty hoá chất sơn hà nội
29261 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại công ty xnk và xây dựng nông lâm nghiệp
29262 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định đến năm 2010
29263 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán và định giá việt nam thực hiện
29264 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại công ty xây dựng sông đà số 2
29265 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những định hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế hà nội
29266 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình thực hành hạch toán kế toán tài chính doanh nghiệp sản xuất trên máy vi tính
29267 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty thăng long talimex
29268 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty liên doanh khách sạn renaissance riverside
29269 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại công ty xăng dầu khu vực 3 - hải phòng
29270 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động khai thác và chế biến đá khu vực kiện khê - phủ lý và đánh giá tác động môi trường của các hoạt động khai thác và chế biến đá
29271 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở nhà máy giầy phúc yên
29272 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tài sản cố định hữu hình và vô hình tại công ty vật tư vận tải xi măng
29273 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) sơn động
29274 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may thăng long
29275 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp duy trì và mở rộng thị trường của viet nam airlines
29276 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích hoạt động maketing và một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tân dược tại công ty dược liệu trung ương 1
29277 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại phân xưởng bia - công ty liên hợp thực phẩm hà tây
29278 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán việt nam
29279 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện môi trường đầu tư nước ngoài tại việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
29280 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng đổi mới cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản - xây dựng cơ bản
29281 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp thu hút và triển khai các dự án fdi vào phát triển lĩnh vực viễn thông tại tổng công ty bưu chính viễn thông
29283 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty du lịch và thương mại tổng hợp thăng long
29284 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động xuất khẩu hàng may mặc sang thị trường eu ở công ty may chiến thắng
29285 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn fdi tại hà nội
29286 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến đề suất nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán bù trừ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hai bà trưng
29287 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu tác dụng hạ acid uric máu của bài thuốc tp4 trên bệnh nhân gout
29288 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương (techcombank)
29289 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại công ty bánh kẹo hải hà
29290 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp về chi phí sản xuất kinh doanh và các biện pháp quản lý chi phí sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp 24
29291 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần giải pháp mạng và phân phối máy tính
29292 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 492
29293 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty thhh việt thắng bắc giang
29294 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng tại các ngân hàng thương mại cp việt nam
29295 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương (techcombank). thực trạng và giải pháp
29296 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng 1
29297 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may x19 - công ty 247 - bộ quốc phòng
29299 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định đến năm 2010 của vnpt
29300 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay
29301 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại điện lực quảng ninh
29302 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lý luận chung về tích luỹ tư bản và tích luỹ vốn đối với nền kinh tế việt nam
29304 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của hàng việt nam trong nước cũng như thị trường thế giới
29305 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: fdi của các nước asean vào việt nam - thực trạng và triển vọng
29306 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lý luận và giải pháp hoàn thiện công tác kế hoạch hoá
29309 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy cổ phần hoá
29311 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện chiến lược cạnh tranh của honda việt nam
29321 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bàn về chế độ tài chính và kế toán thu nhập và phân phối thu nhập hiện hành trong các doanh nghiệp ở việt nam
29322 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu mô hình xã hội hoá công tác thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng ở hà nội và ứng dụng tại khương trung, thanh xuân - hn
29323 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lý luận của lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ lên cnxh và sự vận dụng lý luận của lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước
29324 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội trong hệ thống an sinh xã hội việt nam giai đoạn 2006-2010
29325 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực cho người lao động ở công ty xây dựng số 1 hà nội
29326 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh ktc hà nội
29329 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản của việt nam sang các thị trường chủ yếu: nhật bản, mỹ, trung quốc, eu
29330 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp tăng cường thâm nhập thị trường nước ngoài của các doanh nghiệp dệt may việt nam
29331 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về thu hút fdi vào khu chế xuất-khu công nghiệp tại hà nội
29334 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vai trò của công tác kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường của việt nam
29335 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp dệt may việt nam giai đoạn 2006-2010
29337 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán tài sản cố định tại xí nghiệp in nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm
29338 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty 247 - bộ quốc phòng
29341 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình xuất khẩu gạo của việt nam giai đoạn 1996-2005 và dự báo đến năm 2006-2007
29348 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và những giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại việt nam
29350 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu tình hình thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần y tế đức minh (nhật ký chung)
29351 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch hoá phát triển lực lượng lao động cho việt nam
29352 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam trong thời gian qua
29353 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư phát triển ở tỉnh nam định giai đoạn 2001-2006. thực trạng và giải pháp
29354 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng của các ngân hàng thương mại ở việt nam
29355 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc
29356 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí kinh doanh của công ty du lịch việt nam tại hà nội
29357 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong việc áp dụng các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc
29359 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến trong kinh doanh của công ty nam dũng
29361 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về phí bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
29365 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện tổ chức kế toán tại xí nghiệp dược phẩm 120 lấy tổ chức kế toán vật liệu làm ví dụ
29369 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng kênh phân phối, tiếp cận người tiêu dùng sản phẩm nước giải khát của công ty coca-cola tại các khu vực chợ trên địa bàn hà nội
29371 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hồng hà - tổng công ty xây dựng sông hồng
29373 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: sự tương đồng và sự khác biệt của chính thể việt nam hiến pháp 1946 với chính thể của một số nước trên thế giới
29374 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện tổ chức hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc
29375 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư phát triển của tổng công ty thép việt nam
29377 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn mùa xuân - nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn
29379 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp marketing tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thiết bị xăng dầu petrolimex
29380 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá giá trị giải trí và giá trị phi sử dụng của vườn quốc gia ba bể - bắc kạn
29387 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thân thế và sự nghiệp của hcm và con đường cứu nước của người (lịch sử đảng)
29388 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến về cơ cấu tổ chức và hoạt động của kiểm toán nhà nước ở việt nam
29390 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (xây dựng cơ bản) nguồn vốn ngân sách qua tỉnh nghệ an
29392 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện 1 bước tổ chức bộ máy văn phòng của công ty cổ phần đầu tư thương mại khoáng sản sóc sơn
29393 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại sân bay quốc tế nội bài
29394 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
29395 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) đống đa
29396 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cơ khí ô tô và xe máy công trình
29397 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thị trường và các chính sách marketing của công ty tnhh khám phá địa lý châu á
29398 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra theo quy định của luật tố tụng hình sự việt nam


29399 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) tỉnh lào cai
29400 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty thuốc lá thăng long
29401 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân công tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại bắc hà
29402 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của cảng hà nội
29403 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: dự án đầu tư và thẩm định dự án đầu tư của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) hà tây
29404 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế (vib)
29405 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán tổng hợp tại cửa hàng thương mại - dịch vụ cửa nam thuộc công ty tm - dv tràng thi
29406 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) nghệ an
29407 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3
29408 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ việt nam
29409 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và xây lắp điện nước số 3. thực trạng và giải pháp nâng cao
29410 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán aticvietnam
29411 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ở công ty điện tử hà nội (hanel)
29413 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp xây dựng thương hiệu tại công ty internet viettel
29414 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần giầy thăng long
29415 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần bình khánh
29416 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank)
29418 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tín dụng hộ sản xuất, thực trạng và giải pháp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) huyện kinh môn
29419 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích diễn biến và giải pháp chỉnh trị hạ lưu sông hồng đoạn qua bãi lam sơn - thị xã hưng yên
29420 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất và thương mại thái hoà - hà nội
29421 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) tỉnh hưng yên
29422 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động kích thích tiêu thụ tại công ty bút bi thiên long - chi nhánh hà nội
29423 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác đấu thầu xây dựng ở công ty xây dựng số 1 - tổng công ty xây dựng hn
29424 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần pin hà nội
29425 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất ô tô
29426 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú tại khách sạn kim liên 1
29427 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thời hạn trong pháp luật tố tụng hình sự việt nam
29428 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong bảo đảm tiền vay bằng tài sản thế chấp tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) thanh xuân
29429 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp triển khai marketing mục tiêu ở công ty tnhh nhà nước 1 thành viên dệt 19/5 hà nội - chương 2,3
29430 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đấu thầu xây lắp và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư xây dựng và xnk phục hưng constrexim
29431 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
29432 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hệ thống biện pháp bảo hộ phi thuế của việt nam trong tiến trình hội nhập wto
29433 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu thầu tại công ty xây dựng dân dụng hà nội
29434 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nhpt nhà đồng bằng sông cửu long (mhb) - chi nhánh hà nội
29435 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hoá tại siêu thị hà nội
29436 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá thực trạng triển khai bảo hiểm y tế học sinh - sinh viên tại bảo hiểm xã hội việt nam
29438 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) hà tây
29439 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại bưu điện trung tâm 1
29440 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả cung ứng hàng hoá của siêu thị hà nội
29441 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) thanh xuân
29442 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình (giá thành sản phẩm) tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng phúc thành
29443 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích quá trình tạo động lực khuyến khích công nhân trực tiếp sản xuất làm việc tại công ty cổ phần may đông mỹ hanoismex
29444 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh phát triển công nghệ thông tin việt hàn
29445 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần nông sản đất việt
29446 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng đối với các doanh nghiệp sản xuất tại công ty acpa
29447 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty tnhh thanh phong
29448 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp cho công tác giám định và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm xây dựng tại bảo việt hà nội giai đoạn 2000-2005
29449 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) việt nam
29450 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần xnk (eximbank) hà nội - thực trạng và giải pháp
29451 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty sản xuất bao bì và hàng xk
29452 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần máy và phụ tùng ngành dệt may
29453 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm thu hút thị trường khách du lịch công vụ tại khách sạn bảo sơn
29454 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục bậc tiểu học


29455 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần xe khách hà nội
29456 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp nhằm thúc đẩy khai thác bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm nhân thọ bảo minh - cmg
29457 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty công trình giao thông 124
29458 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) đông hà nội
29459 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu (acb) - chi nhánh hà nội
29460 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn kinh doanh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty điện lực 1 - điện lực hưng yên
29461 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xây lắp 2 - công ty kinh doanh phát triển nhà hà nội
29462 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tnhh thương mại và xây dựng thái phương trên thị trường
29463 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty thương mại và xnk đức hiếu
29465 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội
29466 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tnhh thương mại và xây dựng thái phương
29467 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu về ngân hàng thế giới và các hoạt động của ngân hàng thế giới ở các nước thành viên và liên hệ thực tiễn của việt nam
29468 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ ở việt nam
29469 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tính tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công tác thực hiện chiến lược marketing tại công ty thành công
29470 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của công ty sản xuất xnk dệt may
29471 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng nguồn vốn, huy động vốn và giải pháp tăng trưởng nguồn vốn tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) việt nam
29472 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại công ty 20
29473 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá tại công ty nhựa cao cấp hàng không
29474 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hành sách tại tổng công ty sách việt nam
29475 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của tt kinh doanh máy tính và thiết bị mạng fcn - công ty fpt
29476 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá hiệu quả các dự án fdi trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp ở việt nam
29477 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh vĩnh phúc
29480 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2006-2010 tỉnh phú thọ
29481 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán lao động của phân xưởng kho bến 3 - công ty ttc.ô
29482 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần may 40 hà nội
29483 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu áp dụng 5s tạo môi truờng làm việc hiệu quả tại các phòng ban chức năng của công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nội
29484 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán việt nam thực hiện
29485 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của công ty xăng dầu quân đội
29486 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác lập và thẩm định dự án ở tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn
29487 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về ứng dụng chuẩn marc 21 trong quản lý thư viện
29488 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá sinh trưởng và tổng kết kinh nghiệm gây trồng một số loài cây gỗ bản địa trồng dưới tán rừng tại trung tâm khoa học và sản xuất lâm nghiệp đông bắc bộ - đại lải
29489 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài sản cố định trong ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội (visual foxpro)
29490 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích và thiết kế hệ thống bán hàng điện tử thông minh - iess tại công ty cổ phần sinh viên vistco (visual)
29492 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế chương trình quản lý sinh viên nội trú trường đại học kinh tế quốc dân tại công ty cổ phần phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp cybersoft (foxpro)
29494 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hệ slc 500 của allen - bradly và quy trình công nghệ cầu rải sét và chương trình điều khiển đối tượng cầu rải
29495 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu vai trò hệ thống kênh mương đối với hà nội. đề xuất giải pháp cho quận đống đa
29496 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu, đánh giá hiệu quả biện pháp kỹ thuật lâm sinh và vật lý cơ giới trong phòng trừ sâu hại măng tại xã đồng bảng-mai châu-hoà bình
29497 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế quảng cáo cho thương hiệu hoàn hảo của công ty văn phòng phẩm hồng hà
29498 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đẩy mạnh hoạt động đồng tài trợ tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) việt nam
29499 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc lập báo cáo tài chính tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông
29500 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tổng hợp tại trung tâm thương mại vân hồ
29501 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện quy trình hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần xnk thuỷ sản quảng bình
29502 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty tnhh thành công
29503 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giáo dục bậc tiểu học
29504 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ (l/c) tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) đông hà nội
29505 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây dựng 492
29506 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh thương mại và vận tải hồng minh
29507 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động kinh doanh của công ty tnhh tân hoàng linh phản ánh qua số liệu tài chính và hạch toán kế toán
29508 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
29509 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện việc lập và phát hành báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - aasc
29510 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu tràng tiền plaza tại công ty tnhh đầu tư thương mại tràng tiền
29511 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do aasc thực hiện
29512 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc
29513 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần gỗ hà nội
29515 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tổng hợp tại công ty giầy thăng long
29516 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần chè kim anh
29517 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện hợp đồng nhập khẩu và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 1 - cpc.1
29518 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bánh kẹo hải châu
29519 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán việt nam (vaco) thực hiện
29520 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quy trình đánh giá trọng yếu và rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán việt nam
29521 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt
29522 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng (vat) đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong giai đoạn hiện nay
29525 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp nâng cao khả năng khai thác bảo hiểm nhân thọ trên thị trường hà nội của bảo việt nhân thọ hà nội
29526 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tổng hợp tại xí nghiệp rượu bia và chế biến nông sản xuất khẩu hà nội
29527 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: môi trường pháp luật của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở việt nam hiện nay. thực trạng và một số kiến nghị
29528 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hệ thống thông tin vệ tinh và phân tích tuyến liên lạc trong thông tin vệ tinh
29529 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình đông ti mo - quốc gia trẻ nhất thế giới
29530 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chiến lược đẩy nhanh xuất khẩu gạo trong những năm đầu thế kỷ 21
29531 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu giai đoạn thực hiện kiểm toán trong quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản của kiểm toán nhà nước
29533 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: việc làm ở việt nam thực trạng và giải pháp
29534 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với việt nam
29535 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vấn đề chất lượng sản phẩm trên thị trường không chính thức ở các nước đang phát triển
29537 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: định hướng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng dệt may việt nam sang mỹ
29538 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích chất lượng xăng dầu. tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia, lpg tại tổng công ty xăng dầu khu vực 3
29539 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công nghiệp việt nam trong sự nghiệp cnh-hđh
29540 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở nghĩa đàn
29545 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong các doanh nghiệp nhà nước tại tổng công ty abc do kiểm toán nhà nước thực hiện


29547 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: cnh-hđh và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng xhcn ở nước ta
29549 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nhiệm vụ và các giải pháp giải quyết việc làm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 ở việt nam
29553 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các lý luận cơ bản trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
29555 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản xuất sản phẩm (giá thành sản phẩm) tại xí nghiệp điện tử truyền hình việt nam
29556 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông sản xuất khẩu trong điều kiện tự do hoá thương mại
29557 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng thực hiện công tác hạch toán và quản lý nguồn vốn chủ sở hữu tại công ty vinafco khi chuyển sang công ty cp
29559 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư và sử dụng vốn đầu tư trong nông nghiệp - thực trạng và giải pháp
29561 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao động
29566 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: huy động vốn fdi tại việt nam. thực trạng và giải pháp cho những năm đầu thế kỷ 21
29567 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao và mở rộng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay
29568 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của hàng vn trên thị trường trong nước và thế giới
29570 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam hiện nay
29573 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam trong giai đoạn hiện nay
29574 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư
29575 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở hà nội từ trước năm 1945 đến nay
29578 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vai trò của nhà nước đối với hoạt động du lịch nước ta
29580 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp, kiến nghị hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở việt nam
29581 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
29587 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến và xuất khẩu hàng hoá ở một số ngành sản phẩm cụ thể
29588 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lạm phát và những giải pháp kiềm chế lạm phát trong nền kinh tế nước ta hiện nay
29590 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển ở việt nam
29591 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: sự hình thành và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xhcn ở việt nam
29593 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn trong doanh nghiệp thương mại và vấn đề tạo nguồn huy động và sử dụng vốn kinh doanh
29595 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề xung quanh chế độ tài chính kế toán ngoại tệ, hạch toán ngoại tệ, biện pháp xử lý chênh lệch ngoại tệ trong các doanh nghiệp
29596 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn
29597 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, thực trạng và giải pháp phát triển
29599 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế
29600 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: trọng tài kinh tế - 1 hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế
29601 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư cho nông nghiệp việt nam, thực trạng và giải pháp
29602 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh ngành da - giày việt nam
29603 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á và giải pháp nhằm hạn chế, khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng tới việt nam
29607 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp nhà nước
29608 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao trong kế toán tài sản cố định và trong kiểm toán báo cáo tài chính tại nhà máy thuỷ điện hoà bình do công ty vaco thực hiện
29609 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ứng dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính
29610 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề chung về thị trường chứng khoán và định hướng, giải pháp phát triển thị trường chứng khoán việt nam trong thời gian tới
29611 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp chống lạm phát ở việt nam
29613 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ngân hàng thương mại và quản lý ngân hàng thương mại
29614 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lạm phát - nhìn nhận lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay
29616 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp trong công tác tổ chức kế toán tiền mặt ở công ty giầy vĩnh yên - vĩnh phúc
29618 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề vế lãi suất và thực trạng điều hành lãi suất ở việt nam
29619 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài của tổng công ty cà phê việt nam
29620 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các công cụ gián tiếp của chính sách tiền tệ - đặc biệt là hoạt động trên thị trường mở của ngân hàng trung ương
29622 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiệp định thương mại việt mỹ - cơ hội và thách thức
29624 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tiềm năng và biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu giữa vn và mỹ trong điều kiện hiệp định thương mại song phương có hiệu lực
29625 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta
29629 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu tiến trình hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn vừa qua và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
29634 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp
29636 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược
29637 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại công ty cao su sao vàng hà nội
29640 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại công ty cổ phần dịch vụ du lịch trần quý cáp
29641 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty công trình giao thông 134
29642 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần chè kim anh
29643 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán nguyên vật liệu với việc tăng cường hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện trần phú
29644 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình điện tử hoá ngân hàng tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) hà nội
29645 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư vào nhà ở hà nội, thực trạng và một số giải pháp
29646 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ảnh hưởng của phát triển công nghiệp đến môi trường thành phố hà nội
29647 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí đông anh
29648 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tài sản cố định và tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định trong xí nghiệp giầy kiêu kỵ
29649 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quản lý tiền lương tại tổng công ty xăng dầu việt nam
29651 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ
29652 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng các chính sách marketing nhằm khai thác thị trường khách du lịch là người nhật ở chi nhánh vietravel tại hà nội
29653 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu nhằm phục vụ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
29654 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính nhằm làm lành mạnh nền tài chính tại xí nghiệp đá hoa granito hà nội
29655 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: áp dụng mô hình kinh tế lượng phân tích ảnh hưởng của một số nhân tố lên giá gạo của vn và năng lực cạnh tranh về giá của gạo xuất khẩu
29656 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty việt hà
29657 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng chương trình quản lý nhân sự bằng ngôn ngữ lập trình (visual basic)
29658 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực việt tiến
29659 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm đẩy mạnh khai thác thị trường khách du lịch đức tại chi nhánh của công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải vietravel ở hn
29661 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng quản lý các dự án đầu tư tại tổng công ty hàng không việt nam
29663 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hoạt động thanh toán xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (l/c) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank)
29664 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình kiểm toán thuế giá trị gia tăng (vat) trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán aasc thực hiện


29665 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
29666 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu về kiểm toán báo cáo quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản tại tổng công ty sông đà
29667 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiện trạng ô nhiễm môi trường ở làng sắt thép đa hội - bắc ninh. đề xuất xây dựng 1 mô hình phát triển bền vững cho làng nghề đa hội
29668 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá môi trường cho dự án đầu tư dây chuyền sản xuất giấy bao xi măng và cáctông duplex 30.000tấn/n của công ty cổ phần giấy lam sơn - thanh hoá
29669 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn hn
29670 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số kiến nghị về xây dựng chiến lược kinh doanh cho tổng công ty cơ khí xây dựng - bộ xây dựng giai đoạn 2001-2010
29671 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - aasc
29673 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiện chiến lược phát triển tại công ty bưu chính - phát hành báo chí hà nội đến năm 2010
29674 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán xuất khẩu tại công ty giầy hải dương
29676 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổng quan về tổng đài spc - giao tiếp đường dây thuê bao tương tự
29677 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu việc áp dụng phương pháp kiểm tra chi tiết trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán việt nam thực hiện
29678 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng đồng bằng sông cửu long đến năm 2010
29679 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bước đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa sự gia tăng dân số và vấn đề bảo vệ môi trường - khảo sát thực địa trên địa bàn tỉnh hà nam
29680 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 2 yên bái
29681 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đấu thầu và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại công ty xây dựng hồng hà
29682 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp phát triển hoạt động thanh toán tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) láng hạ
29683 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty quy chế từ sơn và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu
29684 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty dược liệu trung ương 1
29685 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm áp dụng phương pháp tỷ số khi phân tích tài chính của công ty xây dựng khu bắc
29686 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thuỷ sản việt nam giai đoạn 2003-2010
29687 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản trị hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty liên doanh tnhh hải hà - kotobuki
29688 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) hà nội
29689 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao hiệu quả vốn lưu động tại tổng công ty chè việt nam
29690 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hình thức fob của công ty may chiến thắng
29691 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp khảo sát xây dựng điện 1
29692 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 1 hà nội
29693 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dvtv tc kế toán và kiểm toán - aasc
29694 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác tổ chức giai đoạn kết thúc kiểm toán do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (aasc) thực hiện
29695 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những vấn đề kinh tế chủ yếu để phát triển nông nghiệp đông mỹ - thanh trì - hà nội theo hướng kết hợp nông nghiệp với du lịch
29697 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: người thư ký với công tác văn thư
29698 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp thu hút khách du lịch là đức tại chi nhánh công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải (vietravel) ở hà nội
29699 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hoá dầu thành chất thơm
29700 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) vn
29701 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: fdi với tăng trưởng kinh tế việt nam
29702 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chè kim anh
29703 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác tiền lương tiền thưởng tại khách sạn hà nội horison
29704 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại nnno và ptnt hà tây
29705 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng các chính sách marketing trong kinh doanh du lịch lữ hành ở chi nhánh công ty du lịch và dịch vụ hồng gai tại hà nội
29706 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán tài sản cố định với những vấn đề quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty may thăng long
29707 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp chủ yếu khai thác và tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty xây dựng hồng hà
29708 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh nghệ an
29709 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hướng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại việt nam - nghiên cứu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh thăng long
29710 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương, tiền thưởng tại công ty văn phòng phẩm cửu long
29711 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đặc điểm hợp tác và kiềm chế giữa các nước lớn từ thập niên 90 đến nay
29712 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình đầu tư phát triển, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư tại tổng công ty thép việt nam
29713 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: fdi tại hải dương - thực trạng và giải pháp
29714 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ mặt hàng bánh kẹo tại công ty thực phẩm miền bắc
29715 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đặc điểm tiêu dùng của khách du lịch trung quốc và các giải pháp khai thác nguồn khách này của công ty du lịch thanh niên quảng ninh
29716 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở nước ta trọng giai đoạn hiện nay
29717 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty may chiến thắng
29719 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán vật liệu ở công ty cơ nhiệt và điện lạnh bách khoa hà nội
29720 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược tại hanoi ford
29721 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những biểu hiện mới trong xuất khẩu tư bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay và đôi điều rút ra trong việc tiếp nhận đầu tư nước ngoài vào vn
29722 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu nông sản tại bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn (visual basic)
29723 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng hoạt động chuyển khẩu sang thị trường trung quốc của công ty xnk quảng ninh
29724 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển việt nam đến năm 2010
29725 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải phá hoàn thiện công táckế toán tính giá thành sản phẩm và phân tích giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tấm lợp và vật liệu xây dựng đông anh


29726 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích chi phí, lợi ích của việc phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn
29727 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sơn tổng hợp hà nội
29728 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quận cầu giấy
29729 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv)
29730 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cao su sao vàng
29731 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chế độ quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động fdi tại việt nam
29732 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức quản lý và hạch toán kế toán tài sản cố định hữu hình
29733 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu máy móc tại xí nghiệp sông đà 12/6
29734 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và các các giải pháp khai thác và tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty xây dựng hồng hà
29735 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại công ty xnk khoáng sản - minexport
29736 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ (l/c) tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (mb)
29737 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 2
29738 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất rau an toàn ở xã văn đức - gia lâm
29739 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường iso 14001 ở xí nghiệp môi trường đô thị huyện thanh trì
29740 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng website quản lý công việc tại trung tâm vasc e-cs thuộc công ty phát triển phần mềm vasc
29741 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bước đầu nghiên cứu đánh giá tác động đến môi trường của việc phát triển công nghiệp ở thành phố hà nội
29742 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện việc định giá tài sản thế chấp bằng bất động sản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) hà tây
29743 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp về kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty aasc thực hiện
29744 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hệ thống quản trị chất lượng tại công ty may 10 - thực trạng và giải pháp hoàn thiện
29745 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng khai thác bảo hiểm tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
29746 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001 ở công ty may đức giang
29747 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu nông sản việt nam
29748 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình kiểm toán chi phí hoạt động trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (aasc) thực hiện
29749 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: 1 vài suy nghĩ về cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước trong giai đoạn thực hiện cơ chế lãi suất thị trường - lãi suất thoả thuận
29750 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của công ty cổ phần xnk nam hà nội
29751 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại công ty xnk máy hà nội
29752 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng may mặc tại công ty xnk tổng hợp 1
29754 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá tình hình tài chính và một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp dịch vụ khoa học kỹ thuật
29755 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp cơ bản hoàn thiện hoạt động kinh doanh tại sở giao dịch 1 - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam
29756 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp tại chi nhánh công ty du lịch sài gòn ở hà nội
29757 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất nông thuỷ sản khác ở xã phương tú - ứng hoà
29758 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bảo hiểm xã hội cho nông dân: thực trạng và giải pháp
29759 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: định hướng sử dụng đất huyện vị xuyên - tỉnh hà giang đến 2010
29760 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện công tác nhập khẩu thiết bị thuỷ tại trung tâm thương mại và xnk thiết bị thuỷ - mtc
29761 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng mô hình chuỗi giá trị để phân tích khả năng cạnh tranh của công ty khách sạn du lịch kim liên
29762 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân ở việt nam
29763 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ ở công ty bánh kẹo hải hà
29764 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2000 tại công ty đầu tư xây dựng số 2 hà nội
29765 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở htx nông nghiệp sau chuyển đổi theo luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hà tây
29766 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và định hướng giải pháp cho chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ở việt nam
29767 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: cải tiến công tác hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hoá của văn phòng tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8
29768 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp huy động và cho vay tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nhằm đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn yên bái
29769 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty xnk tạp phẩm hà nội - tocontap ha noi
29770 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty tài chính bưu điện
29771 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty xi măng hoà bình
29773 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xác định giá trị kinh tế của vùng đất ngập nước vân long-gia viễn-ninh bình bằng phương pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên
29774 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoạch định chiến lược sản phẩm thuốc là điếu ở tổng công ty thuốc lá việt nam
29775 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty thi công cơ giới - tổng công ty xây dựng đường thuỷ
29776 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và những giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thái nguyên
29777 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy len hà đông
29778 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp về bằng chứng kiểm toán trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế kpmg
29779 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ vận tải nhằm mở rộng thị trường tại công ty vận tải và đại lý vận tải
29780 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằn mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của tổng công ty rau quả việt nam
29781 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm hà nội
29782 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vấn đề quản lý chất lượng tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí hà nội
29783 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những điều kiện áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế iso 9001:2000 ở công ty in hàng không
29784 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong việc nhập khẩu linh kiện và lắp ráp xe gắn máy của công ty quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất
29785 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hai bà trưng
29786 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ứng dụng máy vi tính trong kế toán nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty xnk thủ công mỹ nghệ hà nội
29787 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số đề xuất các giải pháp marketing nhằm phát triển sức bán sản phẩm tại công ty lương thực phú thọ
29790 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động gia công xuất khẩu hàng may mặc tại công ty may chiến thắng


29791 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9002 (1996) sang tiêu chuẩn iso 9001 (2000) tại công ty cơ khí hà nội
29792 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dệt 8/3
29793 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác trả lương với vấn đề tạo động lực cho con người lao động ở công ty cơ khí hà nội
29794 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá tình hình quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã sơn la
29795 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2000 tại công ty sông đà 9
29796 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thống kê thực trạng và hiệu quả fdi tại việt nam thời kỳ 1988-2000
29797 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp phát triển áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ở công ty xăng dầu hàng không
29798 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng xuất khẩu tại công ty kim khí thăng long
29799 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu tại công ty dược phẩm trung ương 1
29800 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thiết kế và xây dựng chương trình quản lý thông tin thư viện tại đại học quốc gia hà nội - tạo web bằng asp-active server page
29801 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ quản lý công ty hoá chất mỏ
29802 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao động
29803 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nguồn lao động và việc làm ở huyện triệu sơn - thanh hoá
29804 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích tình hình sinh đẻ và những biện pháp chủ yếu nhằm ổn định mức sinh ở huyện thạch thành trong những năm qua
29805 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chiến lược phát triển thị trường sản phẩm nội tiêu của công ty may thăng long
29806 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và giải pháp bảo đảm vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội ở việt nam giai đoạn 2001-2010
29807 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty tư vấn xây dựng dân dụng việt nam
29808 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy móc thiết bị tại công ty xây dựng số 1 - vinaconco 1
29809 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở nhà máy z179
29810 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán việt nam
29812 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại trung tâm xnk đông phong - thuỷ bắc
29813 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đấu tư phát triển ngư nghiệp tỉnh nghệ an
29814 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ứng dụng tin học vào quản lý và quyết toán thu ngân sách nhà nước tại bộ tài chính (visual foxpro)
29816 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty điện máy - xe đạp, xe máy
29817 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực hà nội
29818 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng các phương pháp thống kê để phân tích chỉ tiêu gdp của việt nam thời kỳ 1990 đến 2001
29819 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty chế tạo máy điện việt nam - hungary
29820 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý lao động tại công ty thương mại sản xuất nhựa đông á
29821 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch phát triển mạng lưới điện nông thôn tỉnh thái nguyên giai đoạn 2001-2005
29822 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: dịch vụ vô tuyến gói chung gprs
29823 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty dệt 19/5 hà nội
29824 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán tài sản cố định với vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại bưu điện hà nội
29825 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị bưu chính viễn thông ở công ty vật tư bưu điện 1 - chương 2
29826 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí - điện thuỷ lợi
29828 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi tại công ty tư vấn xây dựng sông đà
29829 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty đầu tư xây dựng hà nội
29830 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện bộ máy quản lý ở chi nhánh công ty điện máy tphcm
29831 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần sứ bát tràng
29832 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty gạch ốp lát hà nội
29833 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện các hình thức trả lương của công ty dệt kim đông xuân
29834 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank) việt nam
29835 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành hn và vận dụng vào nước cộng hoà dân chủ nhân dân lào
29836 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng cho vay trung và dài hạn tại sở giao dịch 1 - ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) việt nam
29837 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: sự điều chỉnh pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
29838 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích cấu trúc phần cứng chuyển mạch atm và xem xét ảnh hưởng của nó đến chất lượng dịch vụ
29840 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế bộ tự động chuyển đổi nguồn a.t.s lưới - máy phát
29841 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu đánh giá hiệu quả vận tải hành khách công cộng
29843 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu về thu nhập và biện pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động tại ban quản lý dự án công trình điện miền bắc
29844 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kỹ thuật trạm mặt đất và bảo mật
29845 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin phục vụ quản lý vốn tài trợ thương mại tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam (visual)


29846 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu xây dựng phương pháp định lượng ketoprofen trong huyết tương
29847 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo hải hà
29849 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty kinh doanh và xây dựng nhà
29850 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích tình hình kinh tế tài chính của dự án đầu tư công trình đường điện 35kv thuộc xã kênh giang
29851 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện các hình thức lao động tiền lương ở nhà máy thuốc lá thăng long - chương 1
29852 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích công tác quản lý vật tư và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý vật tư ở công ty giày thượng đình
29853 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những vấn đề pháp lý về phá sản doanh nghiệp
29854 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty da giầy hà nội
29855 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) đống đa
29856 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
29857 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn
29858 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân lập micromonospora có khả năng sinh tổng hợp kháng sinh từ bùn hồ bẩy mẫu - hà nội
29859 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lợi nhuận và các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty lương thực cấp 1 lương yên
29860 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thời gian nghệ thuật trong thơ đỗ phủ
29861 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương pháp dạy học thơ trữ tình việt nam hiện đại trong chương trình văn 6 thcs hà nội
29862 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện các hình thức trả lương ở công ty công trình giao thông 134
29864 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng của công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đô thị tại thành phố hà nội
29865 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hoạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
29866 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở việt nam hiện nay
29867 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
29869 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lý luận về địa tô của mác và việc vận dụng lý luận về địa tô của mác trong luật đất đai thuế nông nghiệp và việc thuê đất ở việt nam
29870 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bàn về tình hình thu - quản lý thu và giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội ở huyện đông anh
29871 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề xây dựng chiến lược kinh doanh của tổng công ty sành sứ thuỷ tinh công nghiệp
29872 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện hạch toán nguyên liệu, vật liệu và việc quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội
29873 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng nông sản xuất khẩu tại công ty xnk tổng hợp 1
29874 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện bộ máy tổ chức lao động ở công ty xnk nông sản thực phẩm hà nội - agrexport
29875 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quy chế pháp lý đấu thầu và việc áp dụng chế độ đấu thầu ở công ty thông tin viễn thông điện lực
29876 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần chế biến thực phẩm thái minh
29877 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng chức danh tiêu chuẩn viên chức ở khối văn phòng tổng công ty hồ tây
29878 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp tăng cường thu hút fdi của nhật bản vào việt nam
29879 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác định mức lao động và việc áp dụng vào trả lương sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm hà nội
29880 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: dự án cải tạo và thay thế công nghệ sản xuất gạch - vsbk
29881 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công nghệ truyền dẫn sdh và việc áp dụng nghiên cứu thiết bị flx150/600 sử dụng tại việt nam cho công nghệ truyền dẫn sdh
29882 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và các giải pháp tạo lập vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty tnhh trần lâm
29884 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu tìm hiểu ban đầu về bộ nhiễm sắc thể tế bào bò hà - ấn trong quá trình nuôi cấy và bảo quản tế bào
29886 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác kế hoạch và đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kế hoạch kinh doanh ở công ty đầu tư thương mại và dịch vụ thắng lợi
29887 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về nghiệp vụ uỷ thác tại công ty tài chính dầu khí
29888 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy hoạch kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển đường thuỷ nội địa việt nam đến năm 2010
29889 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế phân xưởng sản xuất axit axetic (ch3cooh) đi từ acetaldehyt bằng con đường oxy hoá acetaldehyt năng suất 45000 tấn/năm
29890 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty da giầy hà nội
29891 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghệ thuật xây dựng nhân vật acxinhia trong tiểu thuyết sông đông êm đềm của mikhain sôlôkhốp
29892 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế kỹ thuật thi công và tổ chức thi công 1 công trình bến cảng, nguyên tắc bố trí và nội dung thiết kế mặt bằng công trình
29893 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu tính ứng xử của vật liệu trực hướng
29894 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu thiết kế cơ sở xử lý nước thải sản xuất cồn từ rỉ đường của nhà máy đường việt trì
29895 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hoàn kiếm
29896 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thanh toán xuất nhập khẩu thương mại theo phương thức tín dụng chứng từ (l/c) tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (vietcombank)
29897 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp triển kinh tế hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hoá ở huyện từ sơn - tỉnh bắc ninh
29898 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổng quan về mạng internet. lập trình truy nhập mạng internet và xây dựng 1 trình duyệt chuyên dùng
29899 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chè tại tổng công ty chè việt nam
29900 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quy trình xác định và so sánh các mẫu sản phẩm dệt có xử lý bằng thuốc nhuộm thuộc nhóm thuốc azo dựa trên những amin bị cấm
29901 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu thành phần hoá học và tác dụng kháng kháng khuẩn của phương thuốc tam hoàng thang
29902 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp bia quang trung
29903 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty xnk hàng không airimex
29904 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ ăn uống tại khách sạn hoà bình
29905 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương pháp tính chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp trong nền kinh tế thị trường
29906 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tăng cường vận dụng thử nghiệm kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán việt nam - vaco
29907 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về quản lý nhà nước đối với đất đai của thành phố hà nội
29908 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nâng cao công tác tiêu thụ sản phẩm ở xí nghiệp bánh mứt kẹo hà nội
29909 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu quá trình công nghệ hợp lý-cơ nhiệt luyện để nhận sản phẩm có cơ tính cao từ hk 6061 thuộc hệ hợp kim al-mg-si để đưa vào sản xuất trong công nghiệp
29911 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác kế toán tổng hợp tại công ty cổ phần đại lý ford hà nội

 


29912 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về công tác tổ chức và quản lý tiền lương ở công ty sông đà 11
29914 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp và một số giải pháp marketing nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp của công ty cao su an dương
29915 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến và biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất bao bì và hàng xk
29916 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn và vấn đề tạo vốn của doanh nghiệp
29920 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mâu thuẫn biện chứng với việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay
29923 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: luận điểm cơ bản của mác-lênin về thời kỳ quá độ lên cnxh
29928 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vai trò của thanh toán bằng thẻ điện tử và séc cá nhân trong nền kinh tế và thực tế ở việt nam
29931 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức và quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải công cộng thành phố
29935 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam
29936 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh ở công ty du lịch dịch vụ tây hồ
29939 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp về mối quan hệ tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và xoá đói giảm nghèo ở việt nam đến năm 2010
29942 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
29944 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của học thuyết lợi nhuận. nguồn gốc và bản chất của lợi nhuận và vai trò trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường
29951 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả sản xuất kinh doanh ở công ty bánh kẹo hải hà
29952 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thương mại điện tử. thực trạng và giải pháp để phát triển thương mại điện tử và phát triển ngân hàng tại việt nam
29958 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế
29964 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mâu thuẫn biện chứng và sự vận dụng nó trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở việt nam
29965 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ý thức và vai trò của tri thức khoa học trong công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay
29971 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thanh tra, giám sát của ngân hàng trung ương đối với các ngân hàng thương mại
29974 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - aasc
29975 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng cấp thoát nước
29976 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản xuất của sản phẩm (giá thành sản phẩm) tại công ty cơ khí hà nội
29977 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác thanh toán với khách hàng và phương hướng hoàn thiện công tác thanh toán, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty thiết bị hà nội
29978 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng giải quyết tranh chấp kinh tế tại toà án
29979 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình thị trường và phát triển thị trường bán hàng của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hà tây
29980 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chuyển tiền điện tử tại sở giao dịch 1 - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam
29982 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại công ty may thăng long
29983 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác kế toán tại công ty xà phòng hà nội - chương 2
29984 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức lao động tại điểm thông tin bưu cục nguyễn trãi
29985 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy ở công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex giai đoạn 1996-2001
29986 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động xúc tiến bán hàng ở công ty xăng dầu hà sơn bình
29987 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng giao nhận vận chuyển hàng hoá tại công ty kho vận và dịch vụ thương mại - vinatraco
29989 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty vận tải dầu khí việt nam
29992 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng phương pháp chỉ số để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh máy móc công cụ của công ty tnhh cơ khí phú cường
29994 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thiết kế máy tăng âm
29995 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: sở giao dịch chứng khoán và những tiền đề hình thành sở giao dịch ở nước ta
29997 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích biến động tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong gdp giai đoạn 1995-2002 và dự báo năm tới
29999 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chủ nghĩa mác-lênin về xhcn và thời kỳ quá độ lên cnxh và thực tiễn thời kỳ quá độ đi lên cnxh ở việt nam
33696 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: Đô la hoá - một số vấn đề lý luận chung
33800 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chiến lược định vị thị trường của báo nhân dân
33801 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động ở nông thôn việt nam hiện nay.
33803 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bàn về báo cáo lưu chuyển tiền tệ và việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
33806 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng thương mại việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
33810 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chính sách thương mại quốc tế của việt nam trong giai đoạn hiện nay
33811 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thương hiệu - sự cần thiết cho hàng nông sản việt nam
33812 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam
33815 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty sản xuất và kinh doanh xe máy
33816 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu công nghiệp, khu chế xuất - thực trạng và giải pháp
33817 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến về thẻ ngân hàng và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại sở giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) vịêt nam
33818 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số kiến nghị nhằm cải tiến công tác quản lý và sử dụng quỹ tiền lương ở công ty xây dựng công trình giao thông việt lào
33820 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của sở giao dịch 1 - ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) việt nam
33821 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty xnk thủ công mỹ nghệ - hà nội
33822 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công đoàn xí nghiệp vận dụng toa xe khách hà nội thuộc công ty vận tải hành khách đường sắt hà nội với việc tham gia tổ chức, sắp xếp lại lao động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
33823 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến về hoàn thiện kế toán cho vay để góp phần nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) hoằng hoá - thanh hoá
33824 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng và phát triển thương hiệu trong các doanh nghiệp việt nam hiện nay
33825 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao chất lượng phân tích tài chính khách hàng vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh chợ mơ
33826 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của công ty gas petrolimex
33827 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy học chương trình hoá với sự hỗ trợ của phần mềm power point thông qua môn tiếng việt ở tiểu học
33828 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học cơ sở ở việt nam hiện nay
33829 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần thăng long
33830 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác tiền lương tại cụm phà thái bình
33831 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu điều chế chất hấp phụ sợi cácbon từ sợi hydrat xenlulo
33832 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh ở công ty bánh kẹo hải châu
33833 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học
33836 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá tình hình tài chính và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại nhà xuất bản bản đồ
33837 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ảnh hưởng của điều kiện lao động tới sức khoẻ của nữ công nhân lao động
33838 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam
33841 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chiến lược marketing mix cho cạnh tranh nhãn hiệu của công ty bia hà nội
33842 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chứng khoán và thị trường chứng khoán
33843 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp yếm khí
33844 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh bình minh
33845 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác bảo hiểm vật chất xe ô tô tại công ty bảo hiểm hà nội
33847 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của công ty dệt minh khai
33848 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chiến lược kinh doanh vận tải container đường thuỷ nội địa ở tổng công ty đường sông miền bắc
33849 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức - hà tây
33850 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quan hệ thương mại giữa việt nam và eu đề ra triển vọng và những giải pháp
33851 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty may minh trí
33852 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh tài triệu
33853 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp về mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của khách hàng nhằm đẩy mạnh huy động vốn phục vụ kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) huyện yên khánh tỉnh ninh bình
33854 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn 2
33856 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp may x19- công ty 247- bộ quốc phòng.
33857 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty tnhh quang vinh - thực trạng và giải pháp
33858 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động marketing trong bảo hiểm xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex
33859 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác xây dựng quỹ nhà, quỹ đất tái định cư giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố hà nội
33861 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội
33862 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đặc điểm nguồn khách và các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế tại khách sạn thắng lợi
33863 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty đầu tư và phát triển nam hồng
33864 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty sản xuất - xnk việt an
33865 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp pháp vân
33866 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích khả năng hội nhập thị trường lao động của lao động trẻ qua một cuộc điều tra (chương 2, 3)
33867 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hệ thống hồ sơ kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
33868 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính (giá thành sản phẩm) giá thành dịch vụ vận tải tại công ty cổ phần ô tô vận tải hà tây
33869 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp chủ yếu phát triển làng nghề truyền thống lụa tơ tằm vạn phúc - hà đông
33870 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện các hình thức trả lương tại xí nghiệp dược phẩm trung ương 2
33871 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: bàn về thuế giá trị gia tăng (vat) và phương hướng hoàn thiện hạch toán thuế giá trị gia tăng (vat)
33872 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số cơ sở chăn nuôi gà; nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm em trong việc cải thiện môi trường và chất thải chăn nuôi
33873 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần xe khách quảng ninh
33874 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công công ty in công đoàn
33875 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại xí nghiệp xe máy quảng sơn thuộc công ty xnk quảng ninh
33876 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty da giầy hà nội trước xu thế hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế
33877 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thành công tác thống kê đất đai tại huyện đông hưng tỉnh thái bình
33878 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiên hoạt động nhập khẩu vật tư thiết bị ngành nước của công ty xây dựng cấp thoát nước - waseenco
33879 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh nghệ an
33880 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đẩy mạnh cnh, hđh, xây dựng nền kinh tế độclập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp
33881 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác thống kê đất đai tại huyện đông hưng tỉnh thái bình (chương 2)
33882 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu thống kê biến động lao động có việc làm ở việt nam giai đoạn 1996 - 2001
33883 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý công ty vật tư kỹ thuật xi măng
33884 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng chiến lược marketing mix nhằm định vị thị trường cho sản phẩm đài xông hương lampe berger của công ty tnhh tân hồng hà trên thị trường hà nội


33885 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng mô hình ghép cải tạo vườn cà phê vối kinh doanh bằng các tinh dòng cà phê vối chọn lọc trên địa bàn huyện đăk mil, tỉnh đăk lăk
33886 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán nhập - xuất nguyên vật liệu ở công ty cơ khí hà nội
33887 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản lý nhà nước về du lịch - thực trạng và giải pháp
33888 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thị trường sức lao động việt nam hiện nay
33890 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tìm hiểu kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và định giá việt nam thực hiện
33891 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở tổng công ty muối việt nam
33892 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty xi măng bỉm sơn
33893 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán tài chính do công ty kiểm toán việt nam thực hiện
33894 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp thực hiện công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay
33895 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cao su sao vàng
33896 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh ở công ty da giầy hà nội
33897 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc ở công ty may thăng long
33898 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu đặc điểm môi trường lao động và tình hình sức khoẻ của nữ công nhân chế biến thuỷ sản đông lạnh tại công ty cổ phần xnk thuỷ sản quảng bình
33899 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: áp dụng marketing mix nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bia nghệ an
33900 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện bởi công ty kiểm toán và kế toán hà nội
33901 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại nhà máy thiết bị bưu điện
33902 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp vừa và nhỏ do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
33903 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thống kê tình hình tiền lương - thu nhập tại xí nghiệp vật liệu hoá chất
33905 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 trung học phổ thông (thpt)
33906 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức, bộ máy quản lý tại công ty cổ phần vận tải và thương mại chiến thắng
33907 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán tài sản cố định ở công ty tư vấn xây dựng cảng đường thuỷ
33908 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam
33909 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác tổ chức lực lượng lao động hướng dẫn viên trong công ty du lịch việt nam - hà nội
33910 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy thuốc lá thăng long
33911 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thuế giá trị gia tăng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng thuế giá trị gia tăng tại công ty xnk thiết bị toàn bộ và kỹ thuật
33912 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp sản xuất và cung ứng vật tư hà nội
33913 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại vào quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng
33915 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn hà nội
33916 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thị trường vàng việt nam, thực trạng và giải pháp
33917 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty in hàng không
33918 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với kinh tế ngoài quốc doanh tại sở giao dịch 1- ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) việt nam
33920 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing đối với sản phẩm dịch truyền của công ty tnhh sông nhuệ
33921 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn
33922 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng tây hà
33923 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ở xí nghiệp in trực thuộc nxb lao động xã hội
33924 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng sơn trang
33925 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp kinh tế chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở tỉnh cao bằng
33926 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề pháp lý về hợp đồng cho thuê tài chính ở việt nam
33927 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp đẩy mạnh hoạt động tạo nguồn và mua hàng cho xuất khẩu ở tổng công ty chè việt nam
33928 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: điều tra thực trạng bảo quản thóc ở các nông hộ tại huyện gia lâm và đề xuất các biện pháp cải tiến
33929 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp dệt may việt nam trong tiến trình hội nhập wto từ nay đến năm 2010
33930 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng cnh-hđh ở ngoại thành hà nội
33931 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh trong công ty phát triển xnk và đầu tư viexim
33932 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp
33933 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và tư vấn (a&c) thực hiện
33934 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh hoàng bình
33935 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh linh lan
33936 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện nội dung phân tích chi phí kinh doanh tại công ty vật tư tổng hợp hà tây
33937 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty công nghệ phẩm hoà bình
33938 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hoạch toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty than hà lầm
33940 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về nhân lực ở công ty cổ phần thương mại đầu tư cửu long. thực trạng và giải pháp
33942 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 9
33943 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.3
33944 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác giám định bồi thường trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại bảo việt hà nội
33945 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu chè sang thị trường nga của tổng công ty chè việt nam
33946 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
33947 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (vat) đối với thành phần kinh tế cá thể tại chi cục thuế quận hai bà trưng - hà nội
33949 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần dệt 10/10
33950 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tiêu thụ sản phẩm và các phương hướng, biện pháp thúc đẩy khả năng tiêu thụ và tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty giầy thăng long
33951 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: việc áp dụng tin học trong lĩnh vực quản lý nhân sự tại công ty chứng khoán thăng long
33952 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tác động của thuế giá trị gia tăng (vat) tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp việt nam
33953 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp hoàn thiện hoạt động nhập khẩu thiết bị hàng không ở công ty xnk hàng không (airime)
33956 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chiếm lĩnh thị trường và ngày càng vững vàng trên thương trường quốc tế
33957 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: cơ hội và thách thức đối với ngành thuỷ sản việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
33958 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác quản lý tiền lương của công ty cơ khí hà nội
33959 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện lập và phân tích báo cáo tài chính với việc tăng cường quản lý tài chính tại các công ty xổ số kiến thiết (khảo sát khu vực nam trung bộ)
33960 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác quản lý đại lý tại công ty bảo việt nhân thọ hà nội
33963 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hỗ trợ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước tỉnh bắc ninh
33964 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm (fdr) thuộc công ty đầu tư phát triển công nghệ fpt thời kỳ 1997-2001
33966 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp giảm giá thành điện năng của nhà máy nhiệt điện phả lại
33967 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng hoạt động xúc tiến bán hàng ở công ty thương mại cửu long
33968 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy thuốc lá thăng long
33969 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty xăng dầu hàng không việt nam
33970 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu ở việt nam trong quá trình hội nhập afta
33972 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình xuất khẩu thuỷ sản của việt nam trong thời gian gần đây - thưc trạng và giải pháp
33973 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng nông sản tại công ty xnk với lào
33974 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu than tại công ty coalimex
33976 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản lý thư viện được xây dựng trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu access 97
33977 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chính sách nhập khẩu của mỹ và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của việt nam sang thị trường mỹ
33978 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp cho vấn đề huy động và sử vốn có hiệu quả ở công ty hoá chất mỏ
33979 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty xnk may anh vũ
33980 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty công trình đường thuỷ
33981 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty, xây lắp và xuất nhập khẩu vicimex -tổng công ty xây dựng xnk vn vinaconex
33982 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng dân dụng hà nội
33983 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại công ty khách sạn du lịch kim liên
33984 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: luật đầu tư nước ngoài tại việt nam năm 2000 - những vấn đề pháp lý cơ bản
33985 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam
33987 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty thương mại hà nội
33988 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty sản xuất và dịch vụ cơ điện hà nội
33989 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại mỏ than khánh hoà.
33991 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp xây lắp 2
33993 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kiểm toán chu trình bán hàng - thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
33994 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả tại công ty tnhh nam tùng
33995 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán vật liệu ở công ty tnhh văn trọng
33996 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cao su sao vàng hà nội
33997 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty gas - petrolimex
33999 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty khoá minh khai
34001 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1
34003 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty thương mại phụ tùng thiết bị spm
34004 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại sở giao dịch - ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam
34005 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tại công ty cho thuê tài chính - ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) việt nam
34007 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm mở rộng cho vay các tổng công ty tại sở giao dịch 1 - ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) việt nam
34009 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hỗ trợ xuất khẩu trong khuôn khổ thanh toán tín dụng chứng từ ở sở giao dịch 1 ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) vn
34010 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình huy động và cho vay vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) tỉnh lào cai
34011 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề đấu thầu trong đầu tư xây dựng ở việt nam hiện nay
34012 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
34013 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở doanh nghiệp thương mại
34014 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng sản xuất kinh doanh đối với mặt hàng dệt của công ty dệt 8/3
34015 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp tại công ty xây dựng công trình giao thông 892
34016 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
34018 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng việt nam
34019 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng tiêu thụ sản phẩm và biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp việt nam hiện nay
34024 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chiến lược và kế hoạch xuất nhập khẩu
34025 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp chống lãng phí thất thoát vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản
34026 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu quá trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bảo việt
34028 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng phát triển kinh tế trang trại trong nông nghiệp việt nam hiện nay
34031 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những vấn đề cơ bản về hạch toán tiêu thụ thành phẩm
34032 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại doanh nghiệp
34033 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán kế toán tài sản cố định
34038 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: ngân hàng với chức năng huy động vốn trong quá trình cnh-hđh đất nước
34039 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những bất cập và khó khăn trong việc giải quyết và xử lý nợ quá hạn trong hệ thống nhtm
34041 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu các biện pháp mở rộng và phát triển kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước
34043 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại công ty tnhh việt hà
34044 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng về sử dụng yếu tố con người trong quản lý chất lượng ở việt nam
34045 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động ngoại thương ở việt nam
34047 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hoạt động phục vụ buồng tại khách sạn thắng lợi
34048 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty hữu nghị
34049 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty da giầy hà nội
34050 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 20-bộ quốc phòng
34051 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - vpbank
34052 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng và tính cước dịch vụ 178 tại trung tâm viễn thông hà nội - công ty viễn thông quân đội (viettel)
34053 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh sản xuất giấy và bao bì thảo nguyên
34054 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty khách sạn du lịch thắng lợi
34055 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm hoàn thiện qui trình nhập khẩu máy móc thiết bị của công ty điện máy - xe đạp - xe máy
34056 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại nhà máy chế tạo biến thế hà nội
34058 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần metech
34059 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cơ khí 79
34060 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty bia việt hà
34061 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng quản trị nhân sự tại công ty thiết bị đo điện hà nội
34062 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại xí nghiệp than khe tam - công ty than hạ long
34063 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiệp vụ phục vụ bàn tại khách sạn công đoàn
34064 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội
34065 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người tại bảo việt nghệ an
34066 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán qua ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh đống đa
34067 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng về công tác quản lý điều hành hệ thống xe buýt công cộng tại xí nghiệp xe buýt thủ đô
34068 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập khẩu
34069 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cơ khí ô tô 1-5
34070 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản lý thông tin và tài khoản khách hàng tập trung với việc mở rộng và nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - vpbank - thực trạng và giải pháp
34071 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vốn lưu động và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tnhh thương mại và tin học cali
34072 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội tại thành phố việt trì - tỉnh phú thọ
34073 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực tại công ty xi măng nghi sơn
34074 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thăng long thực hiện
34075 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mở rộng tín dụng ngân hàng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) chi nhánh định công
34076 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in thống nhất
34078 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành (giá thành sản phẩm) tại công ty xây dựng số 1
34079 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty lặn và xây dựng công trình ngầm thăng long
34080 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tiền lương và các khoản phụ phí theo lương tại công ty sản xuất và xk bao bì hà nội
34081 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế giai đoạn 2001-2005 phương hướng và giải pháp thực hiện
34082 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm ổn định và mở rộng thị trường ở công ty bánh kẹo hải hà


34083 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty bánh kẹo hải châu
34084 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty nhựa cao cấp hàng không
34085 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty vật tư kỹ thuật xi măng
34086 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty xnk khoáng sản
34087 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) quảng bình
34088 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài
34090 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng số 1 trực thuộc tổng công ty xnk xây dựng việt nam (vinaconex)
34093 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) ba đình
34095 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện chiến lược khách hàng của ngân hàng thương mại để mở rộng thị phần trong kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hoàn kiến hà nội
34096 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp giầy thể thao xk kiêu kỵ - gia lâm
34097 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp hoàn thiện tiền lương theo sản phẩm ở công ty vật liệu xây dựng bưu điện
34098 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty dược phẩm t.w1
34099 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu ở công ty xnk tổng hợp 1
34100 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty cổ phần dược và vật tư thú y
34101 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) quảng ninh
34102 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ dự thầu của công ty lắp máy điện nước và xây dựng - tổng công ty xây dựng hà nội
34104 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh tại công ty cho thuê tài chính - ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) việt nam
34106 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy thiết bị bưu điện
34107 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành xây lắp ở công ty xây dựng số 1
34108 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp về tính cân đối giữa huy động nguồn và sử dụng nguồn vốn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) hà nội
34109 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động nhập khẩu máy vi tính và phụ kiện máy vi tính của công ty fpt: thực trạng và giải pháp
34110 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đá xây dựng ở xí nghiệp xây lắp sản xuất kinh doanh vật liệu sông đà 201
34111 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị tại công ty xây dựng lũng lô
34112 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp in xây dựng
34115 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) hai bà trưng
34116 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tài sản cố định hữu hình ở công ty công trình giao thông 482
34117 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán lao động tiền lương trong cơ chế thị trường ở công trình giao thông 874
34118 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phân tích hoạt động tài chính tại công ty xây dựng công trình và thương mại giao thông vận tải
34119 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty hương giang - bộ quốc phòng
34120 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương của công ty xnk intimex hà nội
34122 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: biện pháp nhằm đẩy mạnh gia công xuất khẩu giày ở công ty giầy ngọc hà
34124 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thị trường bảo hiểm nhân thọ - thực trạng và giải pháp
34125 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp
34126 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán nguyên vật liệu - công cụ ở công ty mây tre hà nội
34128 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí - điện thuỷ lợi
34129 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) vn chi nhánh tỉnh bắc giang
34130 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán nhập, xuất và bảo quản nguyên vật liệu tại công ty in hàng không
34131 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp chủ yếu tăng cường huy động vốn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ ở công ty cổ phần xây dựng và khai thác mỏ miền bắc
34132 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện quy trình xử lý nội dung thông tin phục vụ phát triển khoa học giáo dục tại viện chiến lược và chương trình giáo dục
34133 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp mở rộng tín dụng khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) hà nội
34134 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam
34135 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản lý sử dụng đất ở thành phố hạ long
34136 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản lý nhân sự tại tổng công ty bia - rượu - nước giải khát hà nội
34137 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng rào cản của eu đối với việt nam
34138 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về tuyển dụng đào tạo và tổ chức quản lý mạng lưới đại lý ở công ty bảo minh cmg
34139 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thẻ ngân hàng và quản lý rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) việt nam - chi nhánh đông đô
34140 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty thương mại khách sạn đống đa
34142 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tập hợp chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm ở công ty khách sạn du lịch thắng lợi
34143 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: cát bà với việc phát triển du lịch sinh thái
34145 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà tây
34146 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại công ty điện lực nghệ an
34147 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp tài chính chủ yếu để tăng lợi nhuận ở công ty cổ phần mía đường lam sơn
34148 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần công nghiệp e nhất
34149 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của công ty dệt 8/3
34150 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi khách hàng nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) thanh hoá
34151 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cầu 12
34152 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán bán hàng tại tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn thị huệ
34153 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm mở rộng và phát triển thanh toán bằng séc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) huyện kim bảng
34154 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công nghệ marketing xuất khẩu mặt hàng đá sang thị trường eu của công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng hải âu
34155 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành (giá thành sản phẩm) tại công ty da giầy hà nội
34156 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm mở rộng hoạt động thanh toán séc tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) ba đình hà nội
34157 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tính đồng bộ trong thiết kế đồ hoạ và quảng cáo sản phẩm, thương hiệu sản phẩm
34158 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người lao động tại công ty thi công cơ giới 1
34159 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp
34160 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại bộ phận lễ tân khách sạn mường thanh
34161 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng thị trường và phát triển thị trường của công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) việt nam
34162 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quan hệ công chúng (pr) ở trung tâm phân phối điện thoại di động nokia thuộc công ty phân phối fpt: một số giải pháp marketing hoàn thiện
34163 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng cho vay và hoàn thiện kế toán cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) huyện văn lâm tỉnh hưng yên
34164 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: điều tra tính đa dạng nguồn gen cây thuốc ở xã văn hán, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
34165 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vấn đề duy trì và mở rộng thị phần của công ty bảo hiểm nhân thọ bảo minh - cmg
34166 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm vĩnh tuy - công ty vận tải - xây dựng và chế biến lương thực vĩnh hà
34168 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: pháp luật về bảo vệ môi trường không khí ở việt nam
34169 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty đầu tư xây dựng quyết tiến - lào cai
34170 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: nghiên cứu những giải pháp phát triển du lịch bền vững ở vịnh hạ long
34171 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác công tác tổ chức tiền lương tại xí nghiệp xây lắp điện an dương
34172 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng cơ cấu lao động của xí nghiệp may 369 trong những năm gần đây
34173 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán kế toán tài sản cố định của xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện bình giang
34174 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp in thuộc sở văn hoá thông tin hà tây
34175 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty công nghệ thanh hải
34176 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty cổ phần bi việt
34177 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp tu tạo và phát triển nhà số 19
34178 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xuất nhập khẩu của việt nam từ năm 2000 đến nay và những vấn đề đang đặt ra
34179 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda
34180 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng hoạt động đấu thầu tại công ty pidi giai đoạn 2002 - 2004
34181 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đánh giá thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô nước ngoài tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex (pjico)
34182 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) nam hà nội
34183 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại công ty cổ phần xnk và hợp tác đầu tư vilexim
34184 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ cho vải thiều lục ngạn
34185 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty tnhh bánh kẹo thủ đô
34186 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp tăng nguồn thu ngân sách cho sự phát triển kinh tế của thành phố thanh hoá trong giai đoạn 2001- 2010
34187 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị kinh doanh công ty giầy thượng đình
34188 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận tải thuỷ 1
34190 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) bắc giang
34191 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty cổ phần xnk và xây dựng công trình tranimexco - hà nội
34192 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp tạo động lực lao động ở nhà máy thuốc lá thăng long hà nội
34193 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành của công ty du lịch thành đạt
34194 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xuất khẩu gạo của việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: thực trạng và những vấn đề đặt ra
34195 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại
34196 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty xnk thiết bị vật tư thông tin hà nội (emi.co)
34198 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bia kim bài
34199 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vận dụng một số phương pháp thống kê để phân tích tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh hải dương giai đoạn 1997-2004 dự đoán đến năm 2007
34200 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình đầu tư pháp phát triển công nghiệp trên địa bàn hà nội giai đoạn 2001 - 2010
34201 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông
34203 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức hội nghị tại viện sử học
34204 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và một số giải giải pháp cải thiện công tác định mức giờ chuẩn tại trường đại học kinh tế quốc dân
34205 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp mở rộng tín dụng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) thanh xuân
34206 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (agribank) huyện đại từ
34207 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tiệc hội nghị, hội thảo tại khách sạn melia hà nội
34208 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng kinh doanh hàng nhập khẩu của công ty tranimexco - hà nội
34209 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hệ thống kênh phân phối cho sản phẩm thạch rau câu của công ty cổ phần đại bắc
34210 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi gắn với xoá đói giảm nghèo tỉnh bắc giang giai đoạn 2001-2005
34214 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển ngành nông nghiệp việt nam thực trạng và giải pháp
34215 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tạitổng công ty than việt nam
34217 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty in tạp chí cộng sản
34219 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kinh doanh bán điện ở công ty điện lực thành phố hà nội
34221 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp dược phẩm trung ương 2
34222 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổng công ty nhà nước trong công nghiệp
34224 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh sản xuất và dịch vụ thương mại hoàng gia
34225 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công công ty in công đoàn
34226 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tình hình thẩm định khía cạnh tài chính dự án đầu tư tại sở giao dịch 1 - ngân hàng đầu tư và phát triển (bidv) việt nam
34227 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại nhà máy thuốc lá thăng long
34228 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí (chi phí sản xuất) và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây lắp và thi công cơ giới sông đà 9
34230 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng công trình và xk lao động - công ty xây dựng và thương mại
34231 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty bánh kẹo hải châu
34232 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh lạng sơn.
34235 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức hạch toán chi phí, doanh thu và kết quả của khối lượng hàng hoá kinh doanh trong kỳ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty vật tư kỹ thuật xi măng
34236 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp đại lý vận tải và vật tư kỹ thuật
34237 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán và kế toán thực hiện
34238 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp hoàn thiện thị trường thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
34241 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cao su sao vàng hà nội
34242 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: về tình hình thực hiện luật thuế giá trị gia tăng (vat) đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn quận hoàn kiếm - thành phố hà nội
34243 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: vấn đề thiết lập và điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế
34244 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu máy móc, thiết bị của công ty coalimex
34245 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 34
34246 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vật liệu tại công ty bia việt hà
34247 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số vấn đề về thực hiện nghi thức nhà nước tại trường đại học quản lý và kinh doanh hà nội
34248 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại - khảo sát thực tế tại công ty tnhh kim khí hồng hà
34249 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp mở rộng tín dụng phát triển và đổi mới công nghệ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương (vietinbank) đống đa
34250 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ trong văn phòng tổng công ty sành sứ - thuỷ tinh công nghiệp
34251 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp đẩy mạnh công tác đấu thầu tại tổng công ty xây dựng hà nội
34252 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cao su sao vàng trong giai đoạn hiện nay
34253 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức kế toán vật liệu tại xí nghiệp in i - thông tấn xã việt nam
34254 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: các giải pháp cơ bản góp phần hạ giá thành xây dựng công trình xây dựng ở công ty xây dựng và phát triển nhà hai bà trưng
34258 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động với nước ngoài
34259 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thuế giá trị gia tăng (vat) và sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn quận cầu giấy
34260 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty vật tư nông sản hà nội
34261 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam
34262 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty mỹ thuật trung ương
34263 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ô tô lắp ráp ở công ty mêkông
34264 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng nông sản tại công ty xnk tổng hợp 1
34265 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm tại công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp hà nội
34266 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số giải pháp hạn chế rủi ro cho các doanh nghiệp trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu
34267 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè ở tổng công ty chè việt nam
34268 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: xây dựng tổ chức đảng trong sách vững mạnh tại công ty xổ số kiến thiết quảng ninh
34269 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty nhựa cao cấp hàng không
34270 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất tại công ty xây dựng số 20 - licogi
34271 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tây hồ - bộ quốc phòng
34272 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu hà sơn bình
34273 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số ý kiến về công tác dạy nghề của trường dạy nghề và trung tâm dạy nghề
34274 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cầu 7 thăng long
34275 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: hoàn thiện hình thức chế độ tiền lương, tiền thưởng ở công ty xi măng bút sơn
34276 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: điều tra tình hình phát sinh, phát triển và mức độ gây hại của bệnh héo rũ trên cây cà chua, khoai tây vụ đông xuân 2001 - 2002 vùng đông anh - hà nội
34277 Chuyên đề, báo cáo - đề tài: một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ ở công ty cơ điện và phát triển nông thôn