DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI KHÁC

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Tài liệu ôn tập môn Lịch sử nhà Tài liệu ôn tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

Theo nhận định chung thì đề sẽ ra 3 câu: 1. Phân tích một đặc điểm nào đó (ví d về luật hôn nhân, cải cách chính quyền địa phương) 2. Chứng minh một nhận định trong sách giáo khoa (ví dụ: tính giai cấp, tính pháp trị nhân trị, trưng phạt của luật nhà Lê) 3. Nhận đinh đung sai (vi du về hop đông doan mai dien mai, trieu le, ly nguyen...)